ZSP 1


Idź do treści

Menu główne:


Technik energetyki odnawialnej

Typy szkół > Technikum

ul. Mikołowska 44
41-400 Mysłowice

tel. (32) 222-26-41
fax. (32) 222-91-77


zsp1@myslowice.pl


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Udział w zajęciach na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw energetyki i systemów energetyki odnawialnej. W klasaie III uczeń odbywa 4-tyg. praktykę w firmie o profilu zgodnym
z kierunkiem kształcenia.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawoialnej jest zawodem, który może sprostać wszystkim oczekiwaniom przemysłu energii odnawialnej związanym z naprawą, obsługą, budową i projektowaniem nowoczesnych systemów odnawialnych źródeł energii.


Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

- posługiwania się dokumentacją techniczną oraz wykonywania szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych,
- projektowania instalacji grzewczych oraz ciepłej wody uzytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę - w ramach posiadanych uprawnień,
- prowadzenia budowy lub nadzoru technicznego instalcji i urządzeń sanitarnych, stanowiących wyposażenie budynku - w ramach posiadanych uprawnień,
- przeprowadzenia prób szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych,
- organizowania stanowisk pracy i dobierania materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, i ochrony środowiska.


Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

- zakładach szerokiej branży energetycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą, a w szczególności specjalizujących się w kompleksowych rozwiązaniach dla energetyki odnawialnej
- firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych
- firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
- centrach ekologicznych systemów grzewczych


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


  • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Technik enegetyki odnawialnej to specjalista coraz bardziej poszukiwany na rynku nowoczesnych technologii, zawód dający stabilność zatrudnienia, wysokie zarobki i dużą wiedzę.

Uzyskując średnie wykształcenie i maturę zdobywasz jednocześnie atrakcyjny zawód i tytuł TECHNIKA URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

Najbardziej perspektywiczny zawód w krajach Unii Europejskiej.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego